Recente parkeerinitiatieven

 1. Het Plan Wiebes:
  • Bouwt 5000 extra parkeerplaatsen in parkeergarages (tegen 2020);
  • Er verdwijnen 1700 parkeerplekken van de straat, waardoor het straatbeeld aantrekkelijker wordt;
  • Doordat het totale aantal parkeerplekken toeneemt (+3300) zal de totale parkeerdruk afnemen;
  • Differentieert niet tussen uitgaanders/bezoekers enerzijds en bewoners anderzijds: Iedereen mag overal parkeren: op straat of in de parkeergarages.
  • Zal tot gevolg hebben dat het tarief van een parkeervergunning stijgt:
   • Op dit moment kost een parkeerplek in een parkeergarage de gemeente meer dan een parkeervergunning oplevert. Dit is op termijn onhoudbaar.
   • Op termijn zal een vergunninghouder geconfronteerd worden met minimaal een verdubbeling van het tarief voor een parkeervergunning, waarvoor hij zijn auto dan in een parkeergarage ver van zijn huis mag parkeren.
  • Faciliteert bewoners nauwelijks:
   • Er komen per saldo wel parkeerplekken bij, maar verder van huis (in parkeergarages);
   • Vergunninghouders en uitgaanders/bezoekers blijven strijden om een kleiner wordend aantal parkeerplekken op straat.
    Zoekverkeer en CO2-uitstoot zullen niet noemenswaardig afnemen;
   • Geen parkeerfaciliteiten voor bezoekers van bewoners: familie, vrienden, loodgieter, servicemedewerkers.
 2. Belanghebbenden parkeren, zoals in het woongebied rond de Zuidas:
  • Alleen vergunninghouders mogen gebruik maken van de parkeerplaatsen op straat (de parkeerautomaat verdwijnt);
  • Voordeel: bewoners vinden sneller een plek dichtbij hun huis
  • Nadelen:
   • De openbare ruimte wordt niet optimaal benut want overdag blijven vrijgekomen parkeerplekken onbezet. Dit maakt het lastig/onmogelijk dit parkeerregime in te voeren in het centrum;
   • Geen parkeerfaciliteiten voor bezoekers van bewoners: familie, vrienden, loodgieter, servicemedewerkers;
   • Geen parkeerinkomsten uit kort parkeren;
 3. Buurtparkeren, een initiatief van bewoners:
  • Leidt uitgaanders/bezoekers direct naar reeds beschikbare parkeergarages;
  • Bewoners en hun serviceverkeer mogen alleen in hun eigen buurt parkeren en in de dichtstbijzijnde parkeergarages;
  • Faciliteert bewoners:
   • Het aantal parkeerplekken op straat blijft weliswaar gelijk maar de kans om een parkeerplek dichtbij huis te vinden wordt aanzienlijk groter;
   • Met de bezoekerskaart voor bewoners kunnen bewoners een parkeerkaartje in hun straat kopen voor familie, vrienden, leveranciers en servicemonteurs;
   • De buurt (niet de gemeente) kan zelf en flexibel het uitgeven van de bezoekerskaart inregelen;
   • Bewoners van omliggende buurten worden ontlast omdat bewoners en servicemedewerkers uit andere buurten waar buurtparkeren geldt, niet in omliggende buurten mogen staan.
 4. Aanvullende alternatieven
  • Winkelstraatregime (zoals nu op de Geldersekade en Haarlemmerdijk/Haarlemmerstraat: Tijdens winkeltijden zijn de parkeerplekken niet beschikbaar voor vergunninghouders:
   • Voordeel:
    • Meer ruimte voor winkelend publiek;
   • Nadeel:
    • Bewoners kunnen tijdens koopavonden en weekends en doordeweeks overdag geen gebruik maken van de parkeerplekken;
  • Parkeerduurbeperking (2 à 3 uur) voor bezoekers:
   • Voordeel:
    • Maakt het vinden van een parkeerplek voor bewoners makkelijker
   • Nadeel:
    • Legt beperkingen op aan bezoekers (maar die kunnen uitwijken naar parkeergarages)